Azərbaycan və Norveç oyununda Azərbaycan Türk Milləti öz dayanışma və birliyini bir daha göstərdi. (video)

26 Fevral 2013 tarixində Təbriz Traktor takimi ilə Birləşik Əmirlikləri komandası olan Alcəzirə komandası arasında oynanan qarşılaşmada Azərbaycan Türkləri Güney Azərbaycanda tarix yazdılar. Təbriz Səhənd stadionunda Milli fəallarımız İngiliscə (South Azərbaycan is not İran) yəni ‘Güney Azərbaycan İran deyil “yazılı nəhəng bir pankart açıldı. Bu hadisə İran və Ərəb mediasında geniş əks-səda tapdı. Azərbaycan Qurtuluş…

Rate This

Dünya Azərbaycanlılar birlik(həmrəylik) günü qutlu olsun!

31 dekabr(aralık) dünya Azərbaycanlılar birlik(həmrəylik) günüdür.Ürəklərdə yer açan bu qutsal gün Quzey Azərbacanda qutlanan anda Güney Azərbaycanda 35 milyon insan yasaqlarda və i r a n adlanan dostaqda yaşayır.Dili yasaq,kültürü yasaq,adı yasaq bir millətin ölkəsində bu günün qutlaması və adının çəkməsi belə aylar və illər həbsə nədən olabilir.Minlərcə soydaş həbslərdə və sürgündə,milyonlarca uşaq asimilə(əritmə)daşlarının altında…

Rate This

Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyası və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı təmsilcisiylə toplantı geçirdi!

Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyası Dr.Əhməh Şəhid, İran adlanan ölkə üzərə Bilrləşmiş millətlər təşkilatının insan haqları təmsilcisiylə, Çərşəmbə günü Dekabr ayının 17də Norveçin Oslo şəhərində toplantı geçirdi. Toplantı bir saat sürdü! Güney Azərbaycanla ilgili olan konular insan haqları üzərə dartışıldı! Masaya qoyulan birinci qonu həbsdə olan milli mədəni fəalların durumu oldu. Həbsdə olanların siyahisi və indiki…

Rate This

Başsağliği

  Həyatın acı gərçəkləri bir gün gələr ummadığımız anda vurar. Hörmətli Haidə Xanım əziz Ananınzın  acı xəbərin duyub çox kədərləndik. Uca Tanrıdan sizə habelə yaxınlarınıza səbir diləyirik. Başınız sağ olsun…   ………………………………………………………………………………… GÜNEY AZƏRBAYCAN QURTULUŞ PARTİYASI

Rate This

Bildiri

 Güney Azərbaycan Qurtuluş partıyası. Əziz Azərbaycan Türk Milləti bildiyiniz kimi ırqıçı İran rejimi Azərbaycan Türkülyünə qarşı zaman-zaman çeşdli yollarla sinariyolar hazırlayır. Əli qana batımış faşist farsçı rejim bu gündə yeni oyunun oynamaqdadır, İraqda yaşanan şiyə və sünni oyunların Güney Azərbaycanda yerinə gətirir. İran farsçı rejimi bir neçə satılmış insanı pula alıb və onların əli ilə…

Rate This

Dərdiniz dərdimizdir!

Baş Sağlığı İçimiz dərd və kədərlə ömür boyu dolu olsada Türkiyədə kömür mədən olayları göz yaşlarımızı axırtdı! Yüzlərcə insan yaşamını itirib və yüzdən çox itgin olan var. Güney Azərbaycan Türkləri qardaş ölkənin kədərinə ortaq olub, gedənlərə tanrıdan rəhmət və onların ailələrinə səbir diləyir. Dərdiniz dərdimizdir!  …………………………………………………………………….. Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyası

Rate This

Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyasının 4.cü Avrupa qurultayı 16.03.2014

16.03.2014-cü il tarixində Norveçin Oslo şəhərində Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyasının (GAQP) Avropa Qolunun 4-cü qurultayı keçirildi. Qurultaya qurumun Avropa yetkililərilə yanaşı başqa ölkələrdən də paltalk və telefon araçılığıyla (vasitəsilə) qatılanlar oldu. Toplantının sədri Bayram Əhərli və protokolu yazan Sərdar Əsədi idi. Qurultayın gündəliyi elan edildi və başqanlıqdan sözçülüyə keçirildi. (başqan sözünün sözçü ilə əvəz olunmasına…

Rate This

South Azerbaijan Freedom Party(SAFP),the Europe branch, held it’s forth congress on 16-03-2014 in Oslo,Norway.

South Azerbaijan Freedom Party(SAFP),the Europe branch, held it’s forth congress on 16-03-2014 in Oslo,Norway. Beside the member who attended in Norway,some members took part in the congress through telephone or Paltalk.Bayram Aharli was the conductor of the congress and Sardar Asadi recorded and wrote the report of the congress. The agenda of the congress was…

Rate This

Başsağlığı!

  Həyatın acı gərçəkləri bir gün gələr ummadığımız anda vurar. Sevimli Sərdar bəy, gənc qardaşınızın gözlənilməz acı xəbəri bizlərdə dərin üzüntü yaratdı. Uca Tanrıdan sizə habelə yaxınlarınıza səbir diləyirik. Başınız sağ olsun … Qurtuluş Partiyası

Rate This

GAQP / TASLAQ ( LAYİHƏ )

TASLAQ (LAYİHƏ) (Bu proqram və düzük, taslaq olaraq Qurtuluş Partiyasının qurultayına sunulmaqdadır.) GÜNEY AZƏRBAYCAN QURTULUŞ PARTİYASININ GƏNƏL DÜŞÜNCƏLƏRİ ,PROQRAMI VƏ DÜZÜKÜ! Giriş 1. Keçmişdən Gələcəyə Özümüz və Təməl Tərcihlərimiz Böyük Azərbaycan Türk Millətinə; Min illərdir üstündə yaşadığımız, əməyimizlə, canımızla, qanımızla qoruduğumuz, özümüzə vətən yaptığımız qutsal Azərbaycan torpaqları; zaman- zaman öz kimliklərini Türk düşmənliyi üzərinə tanımlayan…

Rate This

Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyasının 3.cü Avrupa qurultayı 08.06.2013

Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyasının 3.cü Avrupa qurultayı 2013-06-08 və 09 günlərində Norveçin Oslo şəhərində keçirildi! Toplantı GAQP-nın Təşkilat Sorumlusu R. Atabayın açılışıyla başladı. GAQP başqanı Eldar Qaradağlı,nın illik raporu ilə qurultay dəvam eydi. Qurumun keçən il boyunca fəaliyyəti dəyərləndirildi. Təşkilatın bir illik gənəl fəaliyyəti  çeşidli nədənlər üzündən tam not alamadı!

Rate This