Dərdi bilrik dərmanida bilirik, ancaq bilincli şəkildə hərəkət etmirik – Əhməd Əmini

Əyər düşürlərimiz bu gün papaqların önlərinə qoyub doğru düzgün düşünməslər yarın çox gec olacaq. Kutləmiz Türkcə yazanda oxuya bilmirlər cavabı ilə özlərin qandırıb, Azərbaycan Milli hərkətinə habelə Millətimizə xəyanət edirlər. Kütləni yazarlar, aydınlar yönləndirər, kütlə aydın və yazarı yönləndirməz. Qişda necə özümüzü qorumalıyıq soyuq dəyməsin? Bilincli şəkildə hərəkət edərsək soyuğun haradan gəldiyini bilib ona görə…

Rate This

Yolağı düşüb siçan əlinə – Əhməd Elyar

Siçanın rəhbərlik etmə hekayəsini oxduqda Azərbaycan Milli hərkatı gözümün önünə tikldi. Dəvə yolağın verir qanmaz barmaq boyda siçanın əlinə, ancaq siçan dəvənin alçaq könüllülün yanlışa qullanır. Siçan özünü həqiqətən rəhbər sanıb dəvəyə öncülük edib, ağzına gəlinə söyləməyə başlayır. Yolun bir yerində bir kiçik suya yetişirlər, siçan dayanır. Cana gəlmiş dəvə deyir nə oldu rəhbər nədən…

Rate This