Dünya Azərbaycanlılar birlik(həmrəylik) günü qutlu olsun!

party

31 dekabr(aralık) dünya Azərbaycanlılar birlik(həmrəylik) günüdür.Ürəklərdə yer açan bu qutsal gün Quzey Azərbacanda qutlanan anda Güney Azərbaycanda 35 milyon insan yasaqlarda və i r a n adlanan dostaqda yaşayır.Dili yasaq,kültürü yasaq,adı yasaq bir millətin ölkəsində bu günün qutlaması və adının çəkməsi belə aylar və illər həbsə nədən olabilir.Minlərcə soydaş həbslərdə və sürgündə,milyonlarca uşaq asimilə(əritmə)daşlarının altında olaraq biz Güney Azərbaycanlılar bu günü qurtuluş ümidiylə qutlayırıq.Özgür bir ölkə və azdlığına gövuşan bir millətin ümidini gərçəkləşmə hədəfiylə savaş yolumuzda daha güclü və vətn sevgimizi daha yüksədirik.

Güney Azərbaycan Qurtuluş partiysı dünya Azərbaycanlıların birlik(həmrəylik)gününü və yeni ilini qutlayır.

Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyası

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s