Başsağlığı!

Həyatın acı gərçəkləri bir gün gələr ummadığımız anda vurar.
Sevimli Bayram bəy, zəhmətkeş, ürəyi əli açıq Bashsagligiananızın dünyasını dəyişmə xəbəri bizi dərin kədərləndirdi. Uca Tanrıdan sizə habelə yaxınlarınıza səbir diləyirik. Başınız sağ olsun…Qurtuluş partıyası yönətim qurumu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s