Farsların Digər Millətləri Təhqir Etmə Kompleksinin Təşəkkülünə Dair Tarixi Bir Baxış

GAQP / Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyasi

Oğuzhan Ataman

 laptop1

 

Bir millət niyə başqa millətləri təhqir edər? Bunun altında nə yatmaqdadır? Əcəba bu psixologiya bir millətin ruhuna işləmiş geri qalmaqdan və özünü həqir hissetmə kompleksindən mı qaynaqlanır?

Farsların digər millətləri təhqir etməsi xususiylə geçən yüzildə öz üzünü göstərmişdir. Pəhləvi sülaləsinin iş başına gəlməsiylə İran tarixində mühim rol oynamış  Türklərə qarşı amansız təxribat və təhqir başlamışdır. Bu təxribat və təhqirin çox ağır olduğu, Türk dilinin gadağan edilməsi, mədrəsələrde bu dildə danışanlara cəza verilməsi və heyvan muamələsi görməsi kimi misallar tarixdə öz yerini almış və Türk millətini dərindən yaralamışdır.[1] Asiya, Avropa və Afriqa`da böyük devlətlər quran Türklərə qarşı həyasız bir şəkildə uyğun olmayan sifətlərin işlədilməsi, 2006`da İran gazetində buraxılan yazıdaki kimi hamam böcəyinə bənzədilmələri və başları əzilməsi gərək olan bir varlıq kimi göstərilməsi və bunlara bənzər onlarca təhqir artıq Farsların bizə olan baxışını anlamaq üçün yetərlidir.

Keçmişə göz atdığımızda Farsların təhqirinə məruz qalanın fəqət biz Türklər olmadığı…

View original post 1,265 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s