Ortadoğu’nun Çirkin Oyunu – 15 Haziran(Juni) 2014

Öz dilimizə, torpağımıza və millətimizə sahib çıxaq və çalışaq ki özgürligimizi tapıb qoruyaq və yabancı güclərin oyununda varlığımzi itirməyək!

Möhtərəm arkadaşlar sizi bu dərin etgiili görüntiyə baxmaqa çağırıram.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s