Bildiri

party

 Güney Azərbaycan Qurtuluş partıyası.

  • Əziz Azərbaycan Türk Milləti bildiyiniz kimi ırqıçı İran rejimi Azərbaycan

Türkülyünə qarşı zaman-zaman çeşdli yollarla sinariyolar hazırlayır. Əli

qana batımış faşist farsçı rejim bu gündə yeni oyunun oynamaqdadır, İraqda

yaşanan şiyə və sünni oyunların Güney Azərbaycanda yerinə gətirir.

  • İran farsçı rejimi bir neçə satılmış insanı pula alıb və onların əli ilə Ərdəbil

iyalətində sünni qardaşlarımızın məscidlərin oda çəkmişlər.

Ey Güney Azərbaycanın ulu milləti bu ölkədə bizim qonşumuz, istər Sünni

ya Şiə olsun,istərsə Bəhayi, Ələvi,istərsə Allaha inansın yoxsa inanmasın

va minlər başqa dindən olsun,qonşumuzun əmniyyəti bizim əmniyyətimiz

və onda olan rahtlıq bizədə gözəl və huzurlu bir yaşam gətirəcək! Yetərki

bunları göz önünə alıb və izin vermiyək ki pan-fars və İran adlanan dövlət

bizləri öz heyvani siyasıtinin qurbanı etsin.

 Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyası bu olayı və Sünni bacı qardaşlarımıza

olan sayğısızlığı qınayır və ən qıssa zamanda İran rejimi milli fəallarımız

tərəfindən layıq olduğu cavab alcaqdır.

 Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyası

 Bazar ərtəsi,22.07.2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s