Farsların Digər Millətləri Təhqir Etmə Kompleksinin Təşəkkülünə Dair Tarixi Bir Baxış

Originally posted on GAQP / Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyasi:
Oğuzhan Ataman     ? Bir millət niyə başqa millətləri təhqir edər? Bunun altında nə yatmaqdadır? Əcəba bu psixologiya bir millətin ruhuna işləmiş geri qalmaqdan və özünü həqir hissetmə kompleksindən mı qaynaqlanır? ? Farsların digər millətləri təhqir etməsi xususiylə geçən yüzildə öz üzünü göstərmişdir. Pəhləvi…

Rate This

Farsların Digər Millətləri Təhqir Etmə Kompleksinin Təşəkkülünə Dair Tarixi Bir Baxış

Oğuzhan Ataman       Bir millət niyə başqa millətləri təhqir edər? Bunun altında nə yatmaqdadır? Əcəba bu psixologiya bir millətin ruhuna işləmiş geri qalmaqdan və özünü həqir hissetmə kompleksindən mı qaynaqlanır?   Farsların digər millətləri təhqir etməsi xususiylə geçən yüzildə öz üzünü göstərmişdir. Pəhləvi sülaləsinin iş başına gəlməsiylə İran tarixində mühim rol oynamış  Türklərə…

Rate This

Orucluq(Rəməzan) Bayramı Qutlu olsun!

Orucluq ayında müsəlman toplumu bir ay çətinliklərlə yaşayaraq öz içini mənəvi inanc və ışıqla doldurur.Yemək,içmək və maddi dəyərləri yaşam dan uzaqladır,mənəvi və qutsal dəyərləri insani səviyyəyə çatdırmaq istəyir.Umarıq hər bir müsəlman Orucluq(Rəməzan) Bayramında bu məqama varmağını qutlasın! Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyası bu bayramı bütün dünya müsəlmanlarına,özəlliklə Güney Azərbaycanda bu bayramı qutlayan hər bir insani bu…

Rate This

Bildiri

 Güney Azərbaycan Qurtuluş partıyası. Əziz Azərbaycan Türk Milləti bildiyiniz kimi ırqıçı İran rejimi Azərbaycan Türkülyünə qarşı zaman-zaman çeşdli yollarla sinariyolar hazırlayır. Əli qana batımış faşist farsçı rejim bu gündə yeni oyunun oynamaqdadır, İraqda yaşanan şiyə və sünni oyunların Güney Azərbaycanda yerinə gətirir. İran farsçı rejimi bir neçə satılmış insanı pula alıb və onların əli ilə…

Rate This

TƏŞKİLATLANMA SURƏCİNDƏ ÇATIŞMAZLIQLARIMIZ (2)

– Təşkilat? Bir qadın ona verilən sorunun cavabında dedi: – Biz təşkilat qurmaqa çalışmırıq. Orqanik olanların təşkilatlanmağa nə ehtiacı? Siz dışarıdan içəriyə sarı qurursuz, biz içəridən dışarıya sarı qururuq. Siz bu quruculuq işində özünüzü daş-kərpic material yerinə işlətməklə inşa edirsiz və dışarıdan içəriyə sökülüb-tökülüb bir-birinizin üstünə aşırsız. Biz içəridən qururuq, canlı ağaç kimi qol-budaq atıb çevrəmizə…

Rate This