Dərdiniz dərdimizdir!

Baş Sağlığı İçimiz dərd və kədərlə ömür boyu dolu olsada Türkiyədə kömür mədən olayları göz yaşlarımızı axırtdı! Yüzlərcə insan yaşamını itirib və yüzdən çox itgin olan var. Güney Azərbaycan Türkləri qardaş ölkənin kədərinə ortaq olub, gedənlərə tanrıdan rəhmət və onların ailələrinə səbir diləyir. Dərdiniz dərdimizdir!  …………………………………………………………………….. Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyası

Rate This

QƏZNƏVİ DÖVLƏTİ QURUCULARI VƏ QULAMLIQ MƏSƏLƏSİ

Bəzi tarix kitablarında Qəznəvi dövlətinin qurucuları Alp Təkin`in və Sübək Təkin`in savaşda əsir düşərək bir qulam kimi satıldıqları və qulamlıqdan böyük rütbələrə yüksələrək Qəznəvi dövlətini qurduqları ifadə edilməkdədir. 1 Samanoğulları (Samani) və Büveyhoğulları (Al-e Buyeh) dövlətləri ordularında da çox sayıda Türk`ün olduğu və bu dövlətlərin ordularının çoğunluğunun Türklərdən təşəkkül etdiyi bilinməkdədir.2 Bu əsgərlərin özlərini bu…

Rate This

Kök-Türk Dövletinin Sasaniler Üzerinde Basqıları

Bilindiyi kimi Sasani dövləti 226. ildə Ərdəşir Babəkan`ın ortadan qaldırdığı Əşkani sülaləsi yerinə qurulmuş və 651 ilində Ərəblər tərəfindən yıxılmışdır.[1] Çox zülm görmüş olan İran xalqı isə Sasani sülaləsindən bezmiş olduğu və Sasanilərin məşruiyətinin əldən getdiyi üçün bu savaşda öz dövlətlərinə arxa durmamış və qocaman Sasani ordusu Ərəblər qarşısında rahatlıqla məğlub olaraq ortadan qalxmışdır.[2] Kök…

Rate This

İranî İnanç ve Güney Azerbaycan Bağımsızlığının Gerekliliği

Bütün dünya inançları ve dinlerinde bir nevi ikili ve zıt düşünce mevcuttur. Bütün dinlerde iyiliksever tanrı ile kötülüksever tanrı, göksel tanrı veya tanrılar ile yeraltı tanrı veya tanrıları, iyi ruhlar ile kötü ruhlar inancı ve kavramı görülmektedir. Bu da yararlı ve zararlı coğrafî şartlar ile komşu toplulukların inançlarından kaynaklanmış olsa gerektir. Bazan da göç edilen…

Rate This

İran`da Muxəddir Maddə Məsrəfinin Tarixçəsi

Qədim Ariayi və Fars Kültürlərində Muxəddir Maddənin Yeri və Günümüzə Qədər İran`da Yaratdığı Dəvamlılıq Günümüzdə muxəddir maddələr toplumun və insanların dərd və bəlasıdır və toplum gənclərinin beynini uyşuduraraq topluma faydalı insan olmaqdan çıxardır. Bir çox təhqiq və araşdırmada bu məsələ ələ alınmış və fərqli zaviyələrdən bu məsəsləyə baxılmışdır. Bu təhqiqlərə baxdığımız zaman bir çoxunda fərdi,…

Rate This

Əvesta Gərçəkdən 12000 inək dərisi üstünə yazılmışdı mı?

Zərdüşti ədəbiyatında Əvesta`nın 12000 inək dərisi üstünə yazıldığı və Məqduniyəli İskəndər zamanında onun əmriylə yandırıldığı rəvayət edilir. İrani boylar tarixi mutəxəssisləri bu rəvayətin uydurma olduğu və doğru olmadığı fikrinə yetişmişlər. Bu yazının hədəfi bu məsələyə ışıq tutmaq və qismən aydınlığa çatdırmaqdır. Bilindiyi kimi Əvesta İrani boyların ən qədim kitabı olaraq qəbul edilməkdədir. Bu kitab bir…

Rate This

Farsların Digər Millətləri Təhqir Etmə Kompleksinin Təşəkkülünə Dair

Tarixi Bir Baxış Bir millət niyə başqa millətləri təhqir edər? Bunun altında nə yatmaqdadır? Əcəba bu psixologiya bir millətin ruhuna işləmiş geri qalmaqdan və özünü həqir hissetmə kompleksindən mı qaynaqlanır? Farsların digər millətləri təhqir etməsi xususiylə geçən yüzildə öz üzünü göstərmişdir. Pəhləvi sülaləsinin iş başına gəlməsiylə İran tarixində mühim rol oynamış Türklərə qarşı amansız təxribat…

Rate This