Takım Üyəsi Olmaq və Takımçalışması özəllikləri

 

theres-no-i-in-team

There is no «I» in TEAM
Bu kitabı bookboon.com dan ödənişsiz yükləyə bilərsiniz. Kitab, 50 səhifə dir və ingiliscə yazılıbdir. Aşağıdaki səyfələr kitabın 8 inci bölümündən götürülüb və Azərbaycan türkcəsinə çevirilibdir.
Çevirən: Bayram Əhərli
 
Takım Üyəsi Olmaq və Takımçalışmasıözəllikləri
Bir takımın varmasi o zaman gərçəklənir ki takımı quranların birəysəl güçləri və bacarıları takım çalışmasila birlikdə olsun(kombinə…

Takım Üyəsi Olmaq və Takımçalışmasıözəllikləri

Bir takımın varmasi o zaman gərçəklənir ki takımı quranların birəysəl güçləri və bacarıları takım çalışmasila birlikdə olsun(kombinə olsun). Nəhayət hədəf, bu olmalıdır ki takim, dəyərli sonuclara əl tapsın və onun üyələri və geniş təşkilati, məqsədə yaxınlaşsınlar. Etkin takımlaroinsanlardanoluşur ki aşağıda özəlliklərə sahib olsunlar:

 • Takımın amacların başda görsünlər
 • Bir birinə yardımçı olsunlar
 • Əl- ələ verib çətinlikləri/ problemləri qaldırsınlar
 • Tapdıqlari informasiyani, ələ gətirdikləri bilgiləri və anlayəşlari , və ha belə fikirləşdikləri nəzərləri paylaşsınlar.
 • Etkili və səmərəli ünsiyyət saxlasınlar
 • Konfliktləri araşdırıb düzgün və səmərəli qaldırsınlar

Lazim gələrsə artıq çalışsınlar

Buna nayil olmaq üçün, takımın, bir sıra özəllikləri takımçalışmalarında işə salabilən üyələri olmalıdır. Əlbəttə ki hər bir takım, fərqli kişilərdən qurulur, və təbiətən onların da öz güclü ve zəyıf yönləri olur. Bunları balanslaşdırıb, hər bir görəvə, uyğun bir şəxs tapıb, görəvi ona tapşırmaq, takımı yaxşı liderlik etməg üçüin bir açar dır.

Takımda etgili bir üyə olmaq üçün, hankı özılliklərə sahib olmalıyıq? Bu sorun takımliderligində ən kritik bir elementə işarə edir, elə ki hami takım liderləri onu axtarmaqdadırlar. Təməl özəlliklərin aşağıdakılara bölmək olar:

 • Şəxsi özəlliklər,
 • Kişilerarası bacarıqlar,
 • Tekniki məharətlər, və
 • Bu xsusiyyətləri takımın düzgün rolunda, səmərəli işlətməgi bacarmaq.

 

Şəxsi özəlliklər

Bir kişinin takımçalışmaları nəqədər etgili olması onun bir sıra öz xüsusiyyətlərindən əsaslanır. Ha belə takımçalışmasında çox önəmlidir ki, birəy özünüdərk etmək bacarığına sahib olsun, ya onu inkişaf eləsin, başqalarını də dərk etsin və takım dinamikasın düşünüb bilsin. Takım üyələrinə yararli olan bir neçə önəmli kişisəl özəlliklər aşağıda sadalanıbdır.

 • Öyrənmək qabiliyyəti
 • Yoldaşlıq/ doslıq
 • Həssaslıq / duyğusallıq
 • Bütünlük/integrity
 • Məzah duyğusu
 • deyişimeaçıqlıq
 • Özünü dərketmə
 • Başgaların dərketmə, onblara can yandırmaq

 

Kişilerarası bacarıqlar

Kişilər- arası bacarıqlar, etkin bir takım rollarin və görəvlərin yerinə getirməg için gərəklidir. Bu bacarıqların çoxu, liderlik və idarəetmə fəaliyyətində istifadə olunur, demək, bu bacarıqlar liderlərlə yanaşi bütün takım üyələrinə ayid edilir.

Lütfən aşağıdaki sahələrə fikir ver və düşün ki sən bu sahələrin hər birisində nəqədər etkili sən:

 • Inam/ etimadyaratmaq
 • Şifahivə yayazılıünsiyyət/ ünsiyyət
 • Aktivdinləmə
 • Açıqlama, yenidən çərçüvələməvəanlaşma yoxlanılması
 • Yekunlaşdırılmə
 • Uyğun soronlar soruşmaq
 • İşbirliyivə ortaqçalışma
 • İşdə yönərgələri təqib edebilmək, supervisoraltında çalışmağı bacarmaq.
 • Problemləri aradan qaldırmaq

Tekniki məharətlər

Effektiv bir takım olmaq üçün xüsusi və ya ümumi texniki bacarıqları olan insanlar lazımdır. Bu bacarıqlar aşağılardakında ibarətdir:

 • İlgili təcrübələr
 • Uyğun uzmanlıqlar
 • Örtükvə ya açıqbilik
 • Davamli peşəkarlıqinkişafi(yenilənməgə əmin olmaq)
 • profesyonalüyəliklərveyabağlantılar
 • Yararli ilgilərvə ilgi- netləri /şəbəkələri
 • Araşdırma bacarıği (vaxdında, lazim olan cavabları tapmağın yolunu bilmək.)

 

Takımın rolu

Bir takımin aktivliyi buna bağlıdır ki o, nə dərəcədə, adi çəkilən bacarıqlara və özəlliklərə dayanaraq, hər bir takım üyəsinə, uyğun bir rol verə bilməgi bacarır. Ən yaxşı takım odur ki genişləndirdigi bacarıqli üyələr arasında səmərəli işbiliyi yarada bilir. Demək üyələrin muxtəlif bacarıqların və özəlliklərin yan- yana qoymaqla onlari muxtəlif rollara uyğunlaşdırır. Məsələn, balanslı bir takım elə üyələrə sahib olmalıdır ki, xüsusilə aşağıdaki atributlərdə güclü olsunlar:

 • Həlletmək üçün lazım olanproblemlərinolduğunugörmək.
 • Arkadaşlarının qayğısına qalıb hər bir üyənın artı yardıma möhtac olmaqın duyub düşünmək.
 • Detalları kontrol etmək və səhvləri axtarmaq.
 • Takımın ağır günlərində ona mübarizəni davam etməkdə ruh vermək.
 • İdea sahibi /fikir sahibi olmaq
 • İdeaları gərçəkləşdirmək.
 • Hər bir işi düzgün yolda hidayət etmək.

Etgili takıma sahib olmaqın açarı budur ki, bir-birlərin təkmiledici özəllikləri bir araya gətirib onlari takımın hədəflərinə yönləndirəsən.

 

Qıraçan (Avril) 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s