Dərdi bilrik dərmanida bilirik, ancaq bilincli şəkildə hərəkət etmirik – Əhməd Əmini

190441_107865942627271_1162495_n

Əyər düşürlərimiz bu gün papaqların önlərinə qoyub doğru düzgün düşünməslər yarın çox gec olacaq. Kutləmiz Türkcə yazanda oxuya bilmirlər cavabı ilə özlərin qandırıb, Azərbaycan Milli hərkətinə habelə Millətimizə xəyanət edirlər.

Kütləni yazarlar, aydınlar yönləndirər, kütlə aydın və yazarı yönləndirməz.

Qişda necə özümüzü qorumalıyıq soyuq dəyməsin?

Bilincli şəkildə hərəkət edərsək soyuğun haradan gəldiyini bilib ona görə çözüm taparıq.

Azərbaycan Milli düşürləri Azərbaycan dərdini qalxıb farsca və yaxud ərəb a-b-c ilə yazdıqda işimizi daha çətinləşdirirlər. Yağışdan qurtulub damcıya düşmüş oluruq.

Tənqid etdikdə, çoxunluq Azərbaycan Türkcəsində oxuya bilmir ondan farsca yazırıq diyə özlərinə haqq qazandirirlar.
Bizim bu yazarlarımız Ana dil haqında yazırlar ancaq əcəm dilində. Bir deyim var “yasa, yasanı ayaqlayanın ağzından çıxarsa havada etibarın əldən verər.”

Mən əyər Ana dilimizdən difa edirəmsə ilkin düzəlişi özümdə aparmalıyam.

Ana dilimizin tədrisi üçün habelə Azərbaycan Millətinin haqları üçün zindanlarda yatan soydaşlarımız üçün yazı yazan dostlarımız farsca yazdıqda, zindanda yatan əzizlərimizin mübarizəsin demək tam başa düşməyib, şövinizmin isdəkləri və diləklərinə qatılmış olurlar.

Bir çox yazarımız ara sıra dünyasın dəyişmiş başqa şəxsiyyətlərimiz üçün düşlərini yazıb paylaşırlar. Dünyasın dəyişən şəxsiyyətin Ana dilimiz üçün etdiyi mücadilədən və qarşılaşdığı sorunlardan yazırlar, ancaq düşlərin farsca yazırlar.

Şah dönəmində Azərbaycan incə sənəti ilə uğraşan səntcilərin ilkin sorunları Ana dilində yazdıqları musiqilər pislər olmuşdur. diyə qələmə alıb və necə sənətcilərimiz səhnə dışı olmuşlar, necə çətinliklərələ üz üzə qalmışlar. Kimisə sürgün olmuş, kimisə zindanlara atılmış…

Bu gün bir sıra çox dəyərli yazar və düşürlərimiz bilincsiz şəkildə Azərbaycan Milli hərkətinin isdi suyuna soyuq su qatırlar.
Baxmayaraq Millətimizin acınacaqlı tarxindən və durumundan yazırlar, ancaq istər istəməz hərəkəti farsca yazılarla kirləndirirlər.
Ərəb a-b-c ində yazmaqda eyni şəkildə Türkçülüyə yox bəlkə farsçılıq və İrnaçılığa quluq etməkdir. Nə qədər ərəb a-b-c ində yazarsaq, o qədər Türk dünyasından qopmuş olacağıq. Daha önəmlisi canımız göz bəbəyimiz Ana vətənimiz Quzey Azərbaycandan aralanmış olacağıq.

Əyər düşürlərimiz bu gün papaqların önlərinə qoyub doğru düzgün düşünməslər yarın çox gec olacaq. Kutləmiz Türkcə yazanda oxuya bilmirlər cavabı ilə özlərin qandırıb, Azərbaycan Milli hərkətinə habelə Millətimizə xəyanət edirlər.

Kütləni yazarlar, aydınlar yönləndirər, kütlə aydın və yazarı yönləndirməz.

Əhməd Əmini
07/04/2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s