Qondarma Kimlik

Skjermbilde 2014-03-25 kl. 23.21.56.png

İnsan,topraq,bitgi,məmləkət nə adlandırırsalar ancaq nə olduqları heç dəyişməz və hər hangı fərqli söz fərqli dillərdə eyni o şeyin özü olur.

İllər öncə YERAZ sözü qulaqıma dəydi və belə düşündüm ki Quzey Azərbaycan da yerli Azərbaycanlıya YERAZ deyirlər.Amma təəssüflə bildim ki Ermənistan adlanan yerin işqalı altında olan Azərbaycan topraqlarının sürgün düşənlərinə ki indi Bakı da və Quzey Azərbaycanın başqa şəhərlərində və kəndlərində yaşayırlar YERAZ adlanırlar.

Bütöv Azərbaycanın böyük bir bölümü İran adlanan ölkənin işqali altında olan,Güney Azərbaycandır.Güney Azərbaycan bu ölkənin doğru və düz adıdır,ən azından Türk dilli olan məmləkətlərdə,söz eyni işlənir.Kəsin bunu yeni dil açan uşaqlarımız və məzar da yatan insanlarımız da bilirlər.

Amma nə yazıq ki Quzey Azərbaycanımızın televizyonu bunu hələ öğrənməmiş.Demək bu ki biz Avrupalıya və Amerikalıya ölkəmizin adını tanıtdırma yerinə özümizinkilərə öğrətməliyik.

Nə yazıq ki Azadlıq Radiyosunun sitə görüntülərində bizləridə Qarabağ vb işqal altında olan topraqların sürgünlərini kimi ad verib,İran Azərbaycanlıları.

Hələ YEARAZlılar şükür edsinlər ki buna bənzər mediya onlıarı Ermənistan Azərbaycanləları adlandırmır.

…………………………………

Sərdar Əsədi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s