Liderliklə bağlı 13 mükəmməl sitat

036-letter-writing-correspondence-q90-500x266

Həyatın maraqlı məsələrindən biri tarixi liderlər və onların dünyanı necə formalaşdırmasıdır. Burada liderliklə bağlı 13 mühüm və dərin fikir var.

Mən ümid edirəm ki, siz onlardan fayda götürəcəksiniz.

 

Liderliyin vəzifəsi insanlara böyüklük etmək deyil, artıq mövcud olan böyüklüyü aşkara çıxartmaqdır. 

[John Buchan]

 

İdarə oluna bilən yolun arxasından getməyin, əvəzində yol olmayan yerdən gedin və iz buraxın. 

[Harold McAlindon]

 

Mən digərlərindən daha çox uzağı görürəmsə, bu nəhənglərin çiynində dayandığıma görədir. 

[İsaac Newton]   

 

Mən olduqca sabit və dəyişməz prinsipləri olan insanam, bu prinsiplərdən birincisi isə budur ki, həmişə hər vəziyyətə uyğunlaşmağı bacarmaq lazımdır. 

[Everett Dirksen]

 

Böyüklüyün qiyməti məsuliyyətdir.         [Winston Churchil]

 

Mən insanların ardınca getməliyəm. Mən onların lideri deyiləmmi?  

 [Benjamin Disraeli]

 Nümunə insanlara təsir göstərən əsas fakt deyil, yeganə faktdır.  

[Albert Schweitzer]

 

Liderlik və öyrənmə bir-birini zəruri edir. 

[John F. Kennedy]

 

Liderin son sınağı öz inamını və əzmini davam etdirməsi üçün yerini digər bir insana erməkdir.

[WalterLippman]

 

Əgər sizin hərəkətləriniz digərlərini daha çox xəyal qurmağa, daha çox öyrənməyə, işləməyə və daha yaxşı olmağa sövq edirsə, siz lidersiniz. 

[John Quincy Adams]

 

Mən sizə uğurun formulunu verə bilmərəm, lakin mən sizə uğursuzluğun formulunu deyə bilərəm:  Çalışın hər kəsi razı salın. 

[Herbert B. Svope]

             

Bugün uğurlu liderlik üçün əsas olan güc deyil, təsir etmədir.       

[Kenneth Blanchard]

 

Liderliyin əsas mahiyyəti odur ki, siz görmə bacarığına malik olmalısınız. Siz naməlum şeypuru çala bilməzsiniz.             

[Theodore M. Hesburgh]

 

Yenilik lider və onun davamçıları arasında fərqlilik yaradır.     [Steve Jobs]

…………………………………………………………………….           

tərcümə etdi: Tamara Mustafayeva        

………………………………………………..

Qaynaq: http://allmag.az/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s