Yolağı düşüb siçan əlinə – Əhməd Elyar

297409_173366952743836_2059306136_n1

Siçanın rəhbərlik etmə hekayəsini oxduqda Azərbaycan Milli hərkatı gözümün önünə tikldi.

Dəvə yolağın verir qanmaz barmaq boyda siçanın əlinə, ancaq siçan dəvənin alçaq könüllülün yanlışa qullanır.

Siçan özünü həqiqətən rəhbər sanıb dəvəyə öncülük edib, ağzına gəlinə söyləməyə başlayır.

Yolun bir yerində bir kiçik suya yetişirlər, siçan dayanır. Cana gəlmiş dəvə deyir nə oldu rəhbər nədən dayandın?

Siçan deyir ki, mən üzmək bacarmaram sən yaxşı bilirsən. Mən əl çiyninə keçək qarşı tərəfə, ancaq dəvə alçaq könüllü olmağa son verib siçanı əzib keçir.

Bu gün Azərbaycan Milli hərəkatını düşündükdə eyni bir durumu yaşanmaqda. Azərbaycan Milli hərkatı özəliklə istiqlalçı qısım bir çox qonya səssiz qalıb Milli yararları düşünərək çoxlu qonuda anlayış göstərməsinə görə hər yandan bir dayaq yeməkdədir.

Ara sıra solçu qısım dan çeşidli zərbə görürük, ara sıra fars şovinizminə maşa olanlar tərəfindən və yaxud şovinizmin baltasına sap olanlar tərəfindən.

Ancaq bilmirəm haçanacan istiqlalçı qısım anlayış göstərib, yolağı yuxarıda qeyd etdiyim kimsələrin əlinə vercəklər.

Düşünürəm ki, zamanı gəlmiş istiqlalçı qısım bunları yerlərinə oturda, çünki hərəkət təmizlənməlidir, hərəkətə əngəl olanlar bəlirlənib yerlərinə oturmalıdılar.

Bu yaxında bir dostumdan duyduğum hekayəni paylaşmaq istəyirəm.

Günlərin birində Almanıyanın bir futbol taxımmı ilə Təbriz yığması dostluq maçı qoyur, Təbriz məşqçisi öyün başlamadan bütün tapşırıqları verir. Savonmada oynayan Ağəliyə deyir ki, Ağəli bax, o qıvırcıq saçlı Mollerdı, ona top düşərsə qol olar. Ağəli deyir ki, nigaran qalma mən onun anasını ağladaram.

Oyun başlayır Ağəli gələn topu dediyi kimi göydə alışdırır, bir top az qalmışdı Mollerə çata Ağəli çatar çatmaz öz qapımıza bir qol vurur. Ilk yarı bitənə Ağəli özümüzə iki qol atır. Məşqiçi sorur sən nə edirsən, deyirik, sən dedin ona top yetişməsin məndə tapşırığını yerinə gətirdim..

Indi bizim Milli hərəkatımız doludur Ağəlilər ilə, yerindən duran özümüzə qol vurur. Özümüzə qol vuranlar macal vermir fars şovinizminin nə etdiyini görək.

180835_103309246416274_3967045_n

Əhməd Elyar 19/12/2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s