Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyasının 3.cü Avrupa qurultayı 08.06.2013

300050_247961648571347_5504774_n

Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyasının 3.cü Avrupa qurultayı 2013-06-08 və 09 günlərində Norveçin Oslo şəhərində keçirildi!

Toplantı GAQP-nın Təşkilat Sorumlusu R. Atabayın açılışıyla başladı. GAQP başqanı Eldar Qaradağlı,nın illik raporu ilə qurultay dəvam eydi. Qurumun keçən il boyunca fəaliyyəti dəyərləndirildi. Təşkilatın bir illik gənəl fəaliyyəti  çeşidli nədənlər üzündən tam not alamadı!

GAQP-nın daha düzgün orqanizə edilməsi yönündə nizamnamə düzəlişi önərildi. “Başqanlıq”, “Şura” və “Sözçü “formaları dartışılaraq oylandı. Başqanlıq sisteminin sürməsi oy çoxunluğu ilə qəbul olundu.

GAQP-nın gələn qurultaya dək yetgililərin seçimi keçirildi. Bölgə, yönətim sekreterləri və bölmə sorumlıları aşağıdakı kimi seçildi:

 1. GAQP Başqanı: Eldar Qaradağlı.

 2. Amerika və Kanada sorumlusu: Rza Sələhşur. Yardımçı Sorumlu: H. Ataman.

 3. Norveç Bölgə Surumlusu: R. Atabay. Yardımçı Sorumlu: Əhməd Elyar.

 4. İsveç Bölgə Sorumlusu: Ə. Urman. Yardımçı Sorumlu: Azər Heydərqızı

 5. Almaniya Bölgə Sorumlusu: ….

 6. Fransa Bölgə Sorumlusu:  ….

 7. Türkiye Bölgə Sorumlusu: Ş. Arazata. Yardımçı Sorumlu: Kürşad

 8. Azərbaycan Bölgə Sorumlusu: Cavidan Elbas. Yardımçı Sorumlu: Ə. Taymaz.

Yönətim Sekreterləri:

 1. Təşkilat Sekreteri: Bayram Əhərli

 2. Maliyə Sekreteri: Aslan Urmulu

 3. İnternet-Media Sekreteri: Ə. Urman

 4. İnsanhaqları sekreteri: Duman

 5. Politika və İlişgilər sekreteri: Sərdar Əsədi.

 6. Personal bölümü sekreteri: Duman.

 7. Sitə məsulu: Hüsen Seyid Çiraği 

 8. Media forum: Yaşar Heydəri (Astaralı).

 9. Finans projesi: Əmir Əlvəndili.

Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyası Qurultayı

2013-06-09

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s